Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Szczeciński Chór Chłopięcy Słowiki

Noworoczny Koncert Kolędowy, 1 stycznia 2013 r., Do szopy hej pasterze