Dyrygenci


JAN SZYROCKI ( dyrygent w latach 1960-1974)

Urodził się 29 grudnia 1931, zmarł 9 kwietnia 2003 w Szczecinie – założyciel, dyrygent i dyrektor artystyczny Chóru Akademickiego Politechniki Szczecińskiej od 1952 roku, tj. od momentu powstania, współzałożyciel, dyrygent i dyrektor artystyczny Szczecińskiego Chóru Chłopięcego Słowiki, człowiek wierny swym muzycznym fascynacjom.

Wprawdzie studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Szczecińskiej uwieńczył w roku 1956 dyplomem, a następnie do 1978 roku pozostał na uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego, to jednak równolegle zdobywał wiedzę muzyczną, najpierw w Szkole Muzycznej w Rybniku, następnie w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Szczecinie, w klasie fortepianu i w klasie śpiewu solowego. Po trzymiesięcznym stypendium w Królewskim Konserwatorium Muzycznym w Hadze (Holandia – 1968), kontynuował studia muzyczne w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu na Wydziale Teorii, Dyrygentury i Kompozycji w klasie profesora Stefana Stuligrosza. Ukończył je w 1975 roku dyplomem z wyróżnieniem. Przed tym jeszcze, w roku 1974 przebywał na kolejnym stypendium w Wiedniu, gdzie w tamtejszej Wyższej Szkole Muzyki i Sztuki Odtwórczej studiował dyrygenturę pod kierunkiem prof. H. Swarowskiego, C. Östereichera i G. Theuringa. Wziął w końcu rozbrat z techniką i całkowicie poświęcił się muzyce, co owocuje do dziś wciąż nowymi kreacjami artystycznymi i nowymi inicjatywami w dziedzinie upowszechniania muzyki w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, z którym przede wszystkim związana jest działalność Jana Szyrockiego.

Należał on do współzałożycieli, a do 1974 roku pełnił funkcję dyrygenta i kierownika artystycznego Szczecińskiego Chóru Chłopięcego "Słowiki". Z jego inicjatywy powstał w 1973 roku Szczeciński Chór Kameralny, w 1983 roku przekształcony w "Collegium Maiorum", w którym kontynuują śpiewanie absolwenci CHAPS.

Od 1965 roku piastował funkcję prezesa Szczecińskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, był również inicjatorem, członkiem Komitetu Organizacyjnego i Rady Artystycznej oraz dyrektorem artystycznym corocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, który organizowany jest od 1965 roku.

Od roku 1978 był nauczycielem akademickim Akademii Muzycznej w Poznaniu, początkowo na stanowisku docenta, następnie profesora nadzwyczajnego, a potem profesora zwyczajnego. Z chwilą powołania Filii w Szczecinie (1980) został jej kierownikiem do 1995 roku, a ponadto kierował pracami powstałego w 1985 roku Studium Kultury Muzycznej Politechniki Szczecińskiej. W 1995 roku został na 3 lata dyrektorem Chóru Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie.

Często występował w roli konsultanta chórów zagranicznych, m.in. na zaproszenie amerykańskich uniwersytetów w 1989 i 1994 roku przebywał w USA prowadząc wykłady oraz próby i koncerty z tamtejszymi chórami. Prowadził także seminaria dla dyrygentów i uczestniczył jako juror w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach chóralnych. Od wielu lat szczególną domeną jego działalności dyrygenckiej było prowadzenie koncertów muzyki oratoryjnej z udziałem orkiestr polskich i zagranicznych.

Profesor Jan Szyrocki był jednym z inicjatorów powołanej w 1990 roku Polsko – Niemieckiej Akademii Chóralnej "In Terra Pax", dzięki której śpiewająca młodzież obu krajów razem przygotowuje i prezentuje na estradach Polski i Niemiec najpiękniejsze dzieła światowej literatury chóralnej.

Za swoje zasługi Jan Szyrocki uhonorowany został wysokimi odznaczeniami państwowymi i regionalnymi. Pochowany został na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

źródło: artykuł [Jan Szyrocki] w Wikipedii, licencja: [GNU FDL], autorzy: [wikipedyści]

ELŻBIETA BERCZYŃSKA-KUS ( dyrygent w latach 1974-1992)

Od roku 1974, przez kolejnych 18 lat, zespołem kierowała Elżbieta Berczyńska-Kus. Pod jej ręką chór kontynuował swój rozwój artystyczny i promowanie muzyki polskiej (nagrody na festiwalach krajowych i zagranicznych, pierwszy wyjazd do USA).

BOŻENA DERWICH ( dyrygent w latach 1992-2011)

Absolwentka Warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. 
W latach 1980-1985 współpracowała z Teatrem Współczesnym i Teatrem Lalek "Pleciuga". W stanie wojennym założyła i prowadziła zespół wokalno-instrumentalny "Hiob", dając koncerty w kościołach Szczecina i całej Polski.  W latach 1980-86 wraz z dyrygentem amerykańskim J.A.Herterem prowadziła Warszawską Schola Cantorum. W 1985 roku została wybrana do prowadzenia zajęć z 500 osobowym chórem złożonym z chórzystów całej Europy, w ramach "Europa Cantat" w Strasburgu. Zespół ten przygotowywał Pasję wg Św.Łukasza Krzysztofa Pendereckiego, którą dyrygował w Baden-Baden i Strasburgu Kazimierz Kord.

W lutym 1992 roku wygrała konkurs na dyrygenta i dyrektora Szczecińskiego Chóru Chłopięcego "Słowiki". W listopadzie 1992 roku została zaproszona do prowadzenia Warsztatów Muzycznych w Manili na Filipinach, dla dyrygentów z Azji, Indonezji i Australii. W tym czasie odbył  się w Manili I Światowy Festiwal Chórów Dziecięcych, w którym dyrygent i "Słowiki" wzięły  udział.

W styczniu 1993 roku otrzymała nagrodę indywidualną w kategorii - najlepsi dyrygenci - na XV Ogólnopolskim Przeglądzie Kameralnych Uczniowskich Zespołów Muzyki Dawnej "Schola Cantorum - Kalisz '93". Oprócz nagrody indywidualnej zdobyła  wraz ze 'Słowikami" główną nagrodę tego konkursu "Złotą Harfę Eola" oraz zespołową nagrodę pieniężną, ufundowaną przez Prezydenta Miasta Kalisza. 

W 1995 roku otrzymałą Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecina za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
W roku 1998 została odznaczona Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Ministerstwo Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej przyznało odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, a Wojewoda Szczeciński w uznaniu jej zasług dla Pomorza Zachodniego przyznał  pani Derwich  "Gryfa Pomorskiego".

W 1999 roku została zaproszona do Tajlandii, Indonezji, Singapuru i Tajwanu, gdzie na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Dżakarcie prowadziła  warsztaty muzyczne i seminaria dla muzyków i dyrygentów,natomiast  "Słowiki"  były  zespołem pokazowym.  We wrześniu tego samego roku otrzymała  z rąk Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Pawła Piskorskiego Medal 400 lecia Stołeczności Miasta Warszawy za działalność artystyczną dla Warszawy i Polski. W tymże roku komisja Międzynarodowej Federacji "Pueri Cantores" w Lionie wybrała chór  "Słowiki", aby uświetnił swym występem koncert galowy XXX Międzynarodowego Kongresu "Pueri Cantores" w Rzymie. Kongres ten odbywał się w dniach 29.XII.1999 - 2.01.2000 i wzięło  w nim udział 110 chórów z całego świata. Podczas tego kongresu "Słowiki" spotkało  największe wyróżnienie.
Była to  to prywatna audiencja u Ojca Świętego Jana Pawła II.
Z okazji jubileuszu 40-lecia zespołu  pani Derwich otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Szczecina za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Podczas tournee Szczecińskich Słowików w roku 2001 do krajów Ameryki Płd. poprowadziła w Santiago de Chile warsztaty muzyczne dla dyrygentów i ich chórów. W Vina del Mar (Chile) uświetniła wraz ze swoim chórem jako gość honorowy 5 Biennale Chórów Dziecięcych.
 W czerwcu 2003 roku za całokształt osiągnięć artystycznych Bożena Derwich otrzymała od Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Brązowy Krzyż Zasługi.
Przełom lat 2003 i 2004 w działalności artystycznej to przede wszystkim cykl koncertów ze Szczecińskimi Słowikami w Polsce i za granicą, w takich miastach, jak: Warszawa, Poznań, Hannover, Dortmund, Paryż. Rok 2004 i 2005 to uczestnictwo wraz z zespołem w Festiwalu "Małe Muzyczne Dialogi" w Turynie - Italia, w festiwalu grup tanecznych i chórów dziecięcych w Czechach (Pribram).

W grudniu 2005 "Słowiki Szczecińskie" obchodziły uroczyście Jubileusz 45-lecia działalności artystycznej. Koncerty Jubileuszowe odbyły się w Filharmonii Szczecińskiej i Zamku Książąt Pomorskich. "Słowiki" wspólnie z zaproszonymi chórami z Pragi (Czechy) i z Warszawy wykonały "Chichester Psalms"L. Bernsteina.
 W grudniu 2006 dyrygowała koncertami kolędowymi  "Słowików" w Niemczech i we Francji.

W roku  2007 Bożena Derwich dyrygowała Koncertem Jubileuszowym Instytucji Charytatywnej w Nantes - Francja.  Przygotowała także  zespół "Słowiki Szczecińskie" do wykonania "Pasji wg św. Łukasza" Krzysztofa Pendereckiego. Utwór został wykonany w czerwcu 2007 w Greifswaldzie i  w Szczecinie. Pani B. Derwich  przygotowała chór "Słowiki" do wykonania "Chichester Psalms" L. Bernsteina. Koncert odbył się w październiku 2007, w Pasewalku (Niemcy) z okazji rocznicy połączenia obu państw Niemieckich.W grudniu 2007 uczestniczyła w tournee kolędowym po krajach Europy: Koncerty odbyły się w Niemczech, Belgii, Luxemburgu oraz w Bratysławie na Słowacji. 
W roku 2010  pani Derwich przygotowała Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki" do koncertu  jubileuszowego  50-lecia działalności artystycznej. Koncert odbył  się w Filharmonii Szczecińskiej 3.12.2010. Wykonano  "Hodie- Kantatę na Boże Narodzenie" R.V. Williamsa oraz koncert a`cappella.  Wykonawcami byli: OPP Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki", Chór Chłopięco-Męski "Cantores Minores" z Warszawy, Chór Akademicki im Prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie, Ewa Filipowicz - sopran, Paweł Lipowski - tenor  Rafał Kucharski - baryton oraz Orkiestra Filharmonii Szczecińskiej im. M. Karłowicza. Dyrygowali: Joseph Herter  i  Bożena Derwich. 

GRZEGORZ HANDKE  dyrygent od 2011r.

Absolwent Akademii Muzycznej im. J.I. Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. Jana Szyrockiego. W wieku 18 lat rozpoczął pracę jako instruktor, a później II dyrygent w Szczecińskim Chórze Chłopięcym "Słowiki". Pracował także w Chórze Akademickim Politechniki Szczecińskiej, Zespole Pieśni i Tańca "Żeńcy" Akademii Rolniczej w Szczecinie, był wykładowcą oraz założycielem i dyrygentem chóru męskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Od 23 lat jest drugim dyrygentem Chóru Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Od 9 lat prowadzi także gryfiński Chór Dziecięcy "Amabile". Chór "Res Musica", który powstał w listopadzie 2000 roku jako Chór Nauczycielski, pod okiem pana Grzegorza Handke zdobył wiele wyróżnień, m.in.: II miejsce w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie (2002r.) oraz występ w finale XIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumunii (2002r.). Chór ma na swoim koncie także ciekawe przedsięwzięcia i koncerty np. współuczestniczenie w prawykonaniu Symfonii "Hymn do Słońca" Janusza Stalmierskiego z orkiestrą Filharmonii Szczecińskiej, w wykonaniu "Mszy Koronacyjnej" W.A. Mozarta w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie z okazji XXV - lecia pontyfikatu Jana Pawła II (2003r.) oraz występ z koncertem kolęd w Sanktuarium Maryjnym na Jasnej Górze w Częstochowie (2004r.). W roku 2003 i 2004 chór został laureatem Wojewódzkiego Przeglądu Chórów i Zespołów w Kameralnych Szczecinie, a w czerwcu 2004 roku wystąpił na XXIX Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach. [cytat za http://www.gryfino.powiat.pl/index.php?show=gal_poch_kura1&nr=30&flag=handke]. Od 2007 roku prowadzi chór męski Słowiki 60 im. Jana Szyrockiego.

W dniu 13 listopada 2010r. podczas Koncertu "50 lat później Słowiki Jana Szyrockiego", pani Prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr - Anna Tarnowska, na podstawie uchwały ZG PZCHiO z dnia 09.10.2010, odznaczyła Złotą Odznaką z Laurem odznaki Za działalność społeczną i zasługi dla PZCHiO, dyrygenta Grzegorza Handke. Taką odznakę, otrzymują jedynie: artyści, dyrygenci, chórmistrze, śpiewacy,pasjonaci, którzy wcześniej otrzymali Odznaczenia:Brązowe, Srebrne i Złote, a dalszymi działaniami zasługują na uhonorowanie tym wysokim odznaczeniem.

W 2011r. Grzegorz Handke  wygrał ogłoszony przez Prezydenta Miasta Szczecin konkurs na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki".

© Słowiki Szczecińskie.