Redakcja


W redagowaniu materiałów uczestniczą następujące osoby:

Grzegorz Handke
Ewa Dębowska
Andrzej Feterowski
Mateusz Kozakiewicz

Prosimy o przesyłanie uwag i sugestii telefonicznie
tel: (91) 484 29 06
fax: (91) 489 86 84
i za pomocą poczty elektronicznej
e-mail: slowiki@slowiki.szczecin.pl
 

Życzymy miłej lektury, oglądania i słuchania.

© Słowiki Szczecińskie.