Deklaracja dostępności


 

Deklaracja dostępności Szczecińskiego Chóru Chłopięcego "Słowiki"

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Szczecińskiego Chóru Chłopięcego "Słowiki".

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-01-16

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-26

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami.
 • Część zdjęć i grafik jest pozbawiona opisu alternatywnego. Tego typu niedopatrzenia będą sukcesywnie eliminowane.

Wyłączenia

 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 roku nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Materiały multimedialne zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeżeli na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, zgłoś to do Elżbiety Wnuk, mailowo - schs@miasto.szczecin.pllub telefonicznie - 914842906.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Skargi i odwołania

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do organu nadzorującego, którym jest Gmina Miasto Szczecin. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki" mieści się w budynku B należącym do Szkoły Podstawowej nr 41 w Szczecinie (dawne Gimnazjum nr 2).
 • Do budynku prowadzi jedno wejście usytuowane na wysokości chodnika, ogólnodostępne w godzinach pracy placówki.
 • Do wejścia prowadzi szeroki chodnik, bez barier poziomych, położony na wysokości ulicy.
 • Za drzwiami wejściowymi znajdują się trójstopniowe schody.
 • Z lewej strony schodów znajduje się portiernia z pracownikiem gotowym do udzielenia pomocy lub udzielenia informacji.
 • W budynku nie ma stałych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 • Nie występuje podjazd dla wózków inwalidzkich.
 • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się obok budynku A Szkoły Podstawowej nr 41. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wjazdu na teren placówki po wcześniejszym kontakcie tekefonicznym.
 • W Ognisku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Sekretariat Ogniska znajduje się na parterze.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 1. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 2. Zakładki strony internetowej dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej posiadają dostosowania :
  • powiększenie/pomniejszenie czcionki,
  • zmiana skali szarości,
  • wysoki/negatywny kontrast.
 3. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się za pośrednictwem:

Inne informacje i oświadczenia

Brak tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.


udostępnił: , wytworzono: 2021/03/29, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Rogalski, dnia: 2024/03/26 13:27:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Rogalski 2024/03/26 13:27:24 modyfikacja wartości
Sylwester Błażewicz 2023/04/12 16:21:43 modyfikacja wartości
Sylwester Błażewicz 2023/04/12 16:19:19 modyfikacja wartości
Sylwester Błażewicz 2022/03/30 17:48:02 modyfikacja wartości
Sylwester Błażewicz 2022/03/30 17:08:25 modyfikacja wartości
Sylwester Błażewicz 2022/03/30 17:06:37 modyfikacja wartości
Sylwester Błażewicz 2022/03/30 17:06:01 modyfikacja wartości
Sylwester Błażewicz 2021/04/06 17:22:21 modyfikacja wartości
Sylwester Błażewicz 2021/04/06 17:19:15 modyfikacja wartości
Sylwester Błażewicz 2021/03/29 11:16:26 modyfikacja wartości
Sylwester Błażewicz 2021/03/29 11:04:25 nowa pozycja