Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Szczeciński Chór Chłopięcy Słowiki

Biuletyn Informacji Publicznej 'Słowików' ePUAP 'Słowików'

Jan Szyrocki (1960-1974)

JAN SZYROCKI ( dyrygent w latach 1960-1974)

Urodził się 29 grudnia 1931, zmarł 9 kwietnia 2003 w Szczecinie – założyciel, dyrygent i dyrektor artystyczny Chóru Akademickiego Politechniki Szczecińskiej od 1952 roku, tj. od momentu powstania, współzałożyciel, dyrygent i dyrektor artystyczny Szczecińskiego Chóru Chłopięcego Słowiki, człowiek wierny swym muzycznym fascynacjom.

Wprawdzie studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Szczecińskiej uwieńczył w roku 1956 dyplomem, a następnie do 1978 roku pozostał na uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego, to jednak równolegle zdobywał wiedzę muzyczną, najpierw w Szkole Muzycznej w Rybniku, następnie w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Szczecinie, w klasie fortepianu i w klasie śpiewu solowego. Po trzymiesięcznym stypendium w Królewskim Konserwatorium Muzycznym w Hadze (Holandia – 1968), kontynuował studia muzyczne w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu na Wydziale Teorii, Dyrygentury i Kompozycji w klasie profesora Stefana Stuligrosza. Ukończył je w 1975 roku dyplomem z wyróżnieniem. Przed tym jeszcze, w roku 1974 przebywał na kolejnym stypendium w Wiedniu, gdzie w tamtejszej Wyższej Szkole Muzyki i Sztuki Odtwórczej studiował dyrygenturę pod kierunkiem prof. H. Swarowskiego, C. Östereichera i G. Theuringa. Wziął w końcu rozbrat z techniką i całkowicie poświęcił się muzyce, co owocuje do dziś wciąż nowymi kreacjami artystycznymi i nowymi inicjatywami w dziedzinie upowszechniania muzyki w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, z którym przede wszystkim związana jest działalność Jana Szyrockiego.

Należał on do współzałożycieli, a do 1974 roku pełnił funkcję dyrygenta i kierownika artystycznego Szczecińskiego Chóru Chłopięcego "Słowiki". Z jego inicjatywy powstał w 1973 roku Szczeciński Chór Kameralny, w 1983 roku przekształcony w "Collegium Maiorum", w którym kontynuują śpiewanie absolwenci CHAPS.

Od 1965 roku piastował funkcję prezesa Szczecińskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, był również inicjatorem, członkiem Komitetu Organizacyjnego i Rady Artystycznej oraz dyrektorem artystycznym corocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, który organizowany jest od 1965 roku.

Od roku 1978 był nauczycielem akademickim Akademii Muzycznej w Poznaniu, początkowo na stanowisku docenta, następnie profesora nadzwyczajnego, a potem profesora zwyczajnego. Z chwilą powołania Filii w Szczecinie (1980) został jej kierownikiem do 1995 roku, a ponadto kierował pracami powstałego w 1985 roku Studium Kultury Muzycznej Politechniki Szczecińskiej. W 1995 roku został na 3 lata dyrektorem Chóru Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie.

Często występował w roli konsultanta chórów zagranicznych, m.in. na zaproszenie amerykańskich uniwersytetów w 1989 i 1994 roku przebywał w USA prowadząc wykłady oraz próby i koncerty z tamtejszymi chórami. Prowadził także seminaria dla dyrygentów i uczestniczył jako juror w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach chóralnych. Od wielu lat szczególną domeną jego działalności dyrygenckiej było prowadzenie koncertów muzyki oratoryjnej z udziałem orkiestr polskich i zagranicznych.

Profesor Jan Szyrocki był jednym z inicjatorów powołanej w 1990 roku Polsko – Niemieckiej Akademii Chóralnej "In Terra Pax", dzięki której śpiewająca młodzież obu krajów razem przygotowuje i prezentuje na estradach Polski i Niemiec najpiękniejsze dzieła światowej literatury chóralnej.

Za swoje zasługi Jan Szyrocki uhonorowany został wysokimi odznaczeniami państwowymi i regionalnymi. Pochowany został na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

źródło: artykuł [Jan Szyrocki] w Wikipedii, licencja: [GNU FDL], autorzy: [wikipedyści]